Historie sklárny Chudeřice

9.11.2016 - 0:25

Autor: pm

Základní informace v datech

Základní info v datech si můžete prohlédnout na tomto obrázku:

...

18.10.2016 - 19:59

Autor: mm

1990 – 2010

LETECKÝ POHLED NA ZÁVOD Z ROKU 1991


V roce 1991 je a.s. Sklo Union jako první velká firma privatizována a stává se součástí belgické společnosti Glaverbel. Společnost mění název na Glavunion a.s. Teplice a v Chudeřicích vznikají dva samostatné odštěpné závody. Závod Thorax na výrobu autoskel a Glavostav na výrobu izolačních a stavebních skel. Belgický vlastník ihned mohutně investuje. Mezi lety 1992 – 1994 dochází k výstavbě nového provozu čelních laminovaných skel, který je spuště

...

18.10.2016 - 19:59

Autor: mm

1945 – 1989

24.10.1945 na základě dekretu prezidenta republiky byl závod znárodněn a sloučen v národní podnik Spojené závody na výrobu plochého skla Teplice – Šanov. Od roku 1946 podnik nesl název Sklo Union n.p. Teplice a to s krátkou epizodou až do konce 80 let 20 století.. Zinkovna a koksovna se stala součástí Spolku pro chemickou a hutní výrobu n.p. Ústí nad Labem. Provoz koksovny byl zastaven a zinkovna fungovala až do roku 1965. V roce 1950 se Chudeřická sklárna osamostatnila a vznikl n.p. Chud

...

18.10.2016 - 19:59

Autor: mm

1938 – 1945

V roce 1938 v důsledku situace s nástupem fašismu v tehdejších Sudetech bylo sídlo společnosti z Teplic přestěhováno do Prahy Dům na rohu dnešní Masarykovy a Vrchlického ulice v Teplicích sloužil jen jako obytný dům rodiny Weinmmanů.

DŮM RODINY WEINMANNŮ OD POČÁTKU AŽ DO ROKU 1938 SÍDLO FIRMY. DNES STOJÍ NA ROHU MASARYKOVY A VRCHLICKÉHO ULICE V TEPLICÍCH (FOTO JE PRAVDĚPODOBNĚ AŽ Z POVÁLEČNÉHO OBDOBÍ, KDY JEŠTĚ V TEPLICÍCH JEZDILA TRAMVAJ TA PŘESTALA JEZDIT V ROCE 1965)

Od

...

18.10.2016 - 19:58

Autor: mm

1923 – 1924


V letech 1923 – 1924 došlo k postavení 3 pánvových pecí Siemens

SNÍMEK Z JARA 1925 JEŘÁB PRO MANIPULACE S PÁNVEMI ZASOUVÁ DRŽÁK DO VYBRÁNÍ PÁNVE. JSOU VIDĚT VRATA PECE

Na jaře 1925 je zaregistrováno logo prolínající se W. V roce 1926 se prodalo 180 000 m2 zrcadlového skla. Koncem 20 let sklárna zažívá velký rozmach broušeného a leštěného skla pro výstavbu bank, obchodů a veřejných budov v ČSR, Rakousku, Maďarsku i v zámoří. 60% produkce je na export, 40% tuzemsko. V roce 1929 došl

...

18.10.2016 - 19:58

Autor: mm

1920 -1935

V letech 1920 – 1921 dochází vedle areálu Weinmannovy sklárny k výstavbě 76 domů s řadovou výstavbou o 96 bytech 

Dělnická kolonie u Weinmannovy sklárny na našich odkazech

V roce 1922 měla sklárna 225 zaměstnanců. V roce 1924 byla dokončena 4,3 km dlouhá úzkokolejná dráha o rozchodu 600mm ze Štrbic na dopravu sklářského písku. Navazovala na vnitrozávodní systém stejného rozchodu. 

 

NA FOTOGRAFII JE LOKOMOTIVA V ZÁMEČNICKÉ DÍLNĚ. LOKOMOTIVA SLOUŽILA K DOPRAVĚ SKLÁŘSKÉHO PÍSKU

...

18.10.2016 - 19:57

Autor: mm

1914 - 1920

Počátky výstavby sklárny v areálu koksovny a zinkovny začínají roku 1914. Přerušila je I světová válka, kdy většina mužského personálu musela do války.V roce 1915-1916 se postavil v areálu Weinmannových závodů unikátní věžový vodojem. V roce 1919 je dokončena stavební výstavba kmenárny, hutní hala, hala pro chladící pec, sklad surového skla, haly pro brousící a leštící stroje, sklad hotové výroby, kompresorovna, zámečnická dílna a ostatní pomocné provozy. Vše je kolaudováno 7.3.1920. 

...