Historie sklárny Chudeřice

Poděkování autorům a stručné info o nich...

PhDr. Miroslav Grisa, CSc.

Profil autora: Maturoval na Obchodní akademii v Orlové. Historii vystudoval na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Pracoval v archivech a muzeích v severních Čechách, v letech normalizace na šachtě. Publikoval nejprve ve sborníku Ars vitraria (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou), později v Revue Teplice a v Dialogu (Most). V posledních letech píše recenze pro sborník Minulostí západočeského kraje (Plzeň). Samostatnými studiemi se podílel na Dějinách města Ústí n. L. (1995) a Dějinách města Chabařovic (1998). V minulých letech publikoval přehledné dějiny skláren v Ústí n. L. (1971) - spolu s Hankou Horskou, v Duchcově (1972 a 1992) - spolu s Pavlem Koukalem, v Oloví (1993) a v Chudeřicích (1996). Svou studií přispěl do druhého dílu Historie sklářské výroby v Českých zemích (Academia 2003). Nadále shromažďuje prameny a doklady o průmyslovém vývoji severních Čech a osobnostech, které ho významným způsobem ovlivnily. Odkaz na publikaci

 

Přemysl Jarolímek

Vedoucí úseku budgetu a controllingu

Ing. Přemysl Jarolímek

 Narodil se v roce 1980 v Ústí nad Labem, kde také žije. Ve firmě je od roku 2004 ve finančním controllingu. Nyní pracuje jako vedoucí finančního controllingu a uživatelského IT a je také prokuristou společnosti. V projektu historie sklárny působí jako iniciátor a koordinátor. Mezi jeho záliby patří (kromě historie sklárny) sport, hra na kytaru a rodina.

 
Martin Müller

Mistr výroby OEM LAM

Se narodil v roce 1972 v Duchcově. Od narození žije v nedalekých Hostomicích. Do sklárny nastoupil hned po absolvování Střední průmyslové školy v Teplicích v roce 1990. Od roku 1994 stál u rozjezdu prvního provozu na laminovaná skla v Chudeřicích jako operátor. Od roku 2005 pracuje jako mistr výroby na provoze NCx. Mezi jeho záliby patří cestování a železnice. S partou podobných nadšenců provozuje spolek mapující historii a současnost železniční tratě z Mostu přes Dubí do Moldavy v Krušných horách, kulturní památky ČR.

 

Lukáš Rais

Koordinátor Lo-To

Narozen v roce 1986 v Mostě. Do společnosti AGC nastoupil v roce 2011 jako asistent údržby a engineeringu. Nyní pracuje jako LOTO (Lock-Out & Tag-Out) koordinátor. V projektu Historie sklárny pracuje jako administrátor a správce stránek. Mezi jeho záliby patří sport, příroda, technologie a elektronická grafika.

 

Filip Sentenský

Technolog výroby AVO

Se narodil roku 1991 v Teplicích. Od narození žije v Dubí u Teplic a v Chudeřicích pracuje od roku 2013. Začínal jako operátor na lise na provozu AVO a nyní pracuje jako technolog výroby na provozu AVO. Mezi jeho záliby patří programování, počítače, technika, automobily

Tato prezentace by nevznikla bez velké podpory ostatních, děkujeme!


PhDr. Miroslav Grisa, autor publikace "Historie a současnost skláren v Chudeřicích"

Zuzana Hejkalová
, vedoucí podnikového archivu AGC v Řetenicích

Ing. Lenka Kulihová, pracovnice oddělení controllingu v AGC v Chudeřicích

JUDr. Alexandr Mihál, podnikový právník AGC

PhDr. Petr Nový , šéfredaktor časopisu Sklář a keramik (www.sklarakeramik.cz)

Ing. Luděk Steklý, MBA, současný ředitel závodu Chudeřice

Marie Štilipová, dlouholetá asistentka generálních ředitelů v Chudeřicích

Jiří Tutko, dlouholetý pracovník ve sklárně v Chudeřicích

kolektiv pracovníků controllingu v Chudeřicích (Dana Pešťáková, Libor Hess, Jakub Chlapec, Milan Wagner)